Jdi na obsah Jdi na menu
 


Generate Your Own Glitter Graphics @ GlitterYourWay.com - Image hosted by ImageShack.us
Cry - Rihanna


I'm not the type to get my heart broken
I'm not the type to get upset and cry
'Cos I never leave my heart open
Never hurts me to say goodbye
Relationships don’t get deep to me
Never got the whole in love thing
And someone can say they loved me truly
But at the time it didn´t mean a thing

My mind is gone
I’m spinning round
And deep inside
My tears ill drown
I’m loosing grip
What’s happening?
I stray from love
This is how I feel

This time was different
Felt like I was just a victim
And it cut me like a knife
When you walked out of my life
Now I’m in this condition
And I got all the symptoms
Of a girl with a broken heart
But no matter what
You’ll never see me cry

Did it happen when we first kiss?
´Cos it’s hurting me to let it go
Maybe ´cos we spent so much time
And I know that is no more
I should have never let you hold me baby
Maybe why I´m sad to see us apart
I didn’t give it to you on purpose
Can't figure out how you stole my heart

My mind is gone
I’m spinning round
And deep inside
My tears ill drown
I’m loosing grip
What’s happening?
I stray from love
This is how I feel

This time was different
Felt like I was just a victim
And it cut me like a knife
When you walked out of my life
Now I’m in this condition
And I got all the symptoms
Of a girl with a broken heart
But no matter what
You’ll never see me cry

How did I get here with you
I’ll never know
I never meant to let it get so personal
And after all I tried to do
To stay away from love with you
I’m broken-hearted
I can’t let you know
And I won’t let It show
You won’t see me cry

This time was different
Felt like I was just a victim
And it cut me like a knife
When you walked out of my life
Now I’m in this condition
And I got all the symptoms
Of a girl with a broken heart
But no matter what
You’ll never see me cry

This time was different
Felt like I was just a victim
And it cut me like a knife
When you walked out of my life
Now I’m in this condition
And I got all the symptoms
Of a girl with a broken heart
But no matter what
You’ll never see me cry

All my life…Pláč - Rihanna

Nejsem ten typ, který zlomí své srdce
Nejsem ten typ, který se rozčílí a pláče
Protože jsem nikdy nedovolila otevřít své srdce
Nikdy mě nebolelo říct sbohem
Vztahy jsem nijak nebrala vážně
Nikdy jsem nebyla do něčeho úplně zamilovaná
A někdo může říct, že mě opravdově miloval
Ale tenkrát to nic neznamenalo

Má mysl je pryč
Otáčím se dokola
A hluboko uvnitř
Mé slzy zlo utápí
Ztrácím sevření ruky
Co se to děje?
Bloudím v lásce
Takhle se cítím

Tahle doba byla tak jiná
Cítila jsem se jako bych byla oběť
A řezalo mě to jako nůž
Když jsi odešel z mého života
Nyní jsem v téhle kondici
A mám všechny tyhle příznaky
Holky se zlomeným srdcem
Ale na tom nezáleží
Nikdy mě neuvidíš plakat

Stalo se to, když jsme se poprvé políbili?
Protože mě to bolí nechávám to jít
Možná, že jsme spolu strávili příliš času
A já vím, že už to není nic víc
Nikdy bych ti neměla dovolit, abys mě držel, lásko
Možná proč jsem smutná vidět nás stranou
Nedala jsem ti to za záměr
Nemůžu rozřešit, jak jsi ukradl mé srdce

Má mysl je pryč
Otáčím se dokola
A hluboko uvnitř
Mé slzy zlo utápí
Ztrácím sevření ruky
Co se to děje?
Bloudím v lásce
Takhle se cítím

Tahle doba byla tak jiná
Cítila jsem se jako bych byla oběť
A řezalo mě to jako nůž
Když jsi odešel z mého života
Nyní jsem v téhle kondici
A mám všechny tyhle příznaky
Holky se zlomeným srdcem
Ale na tom nezáleží
Nikdy mě neuvidíš plakat

Jak jsem se sem s tebou dostala?
Se nikdy nedovím
Nikdy jsem neměla v úmyslu, aby to bylo tak osobní
A po všem, co jsem zkoušela udělat
Zůstat mimo z lásky s tebou
Jsem se zlomeným srdcem
Nemohu to nechat, víš
A nenechám to projevovat
Neuvidíš mě plakat

Tahle doba byla tak jiná
Cítila jsem se jako bych byla oběť
A řezalo mě to jako nůž
Když jsi odešel z mého života
Nyní jsem v téhle kondici
A mám všechny tyhle příznaky
Holky se zlomeným srdcem
Ale na tom nezáleží
Nikdy mě neuvidíš plakat

Tahle doba byla tak jiná
Cítila jsem se jako bych byla oběť
A řezalo mě to jako nůž
Když jsi odešel z mého života
Nyní jsem v téhle kondici
A mám všechny tyhle příznaky
Holky se zlomeným srdcem
Ale na tom nezáleží
Nikdy mě neuvidíš plakat

Celý můj život…


Obrazek

_____________________________________________Fly - Hilary Duff

In a moment everything can change
Feel the wind on your shoulder
For a minute all the world can wait
Let go of your yesterday

Can you hear it calling
Can you feel it in your soul
Can you trust this longing
And take control

Fly open up the part of you that wants to hide away
You can shine
Forget about the reasons why you can't in life
And start to try
Cause it’s your time
Time to fly

All your worries
Leave them somewhere else
Find a dream you can follow
Reach for something when there’s nothing left
And the world’s feeling hollow

Can you hear it calling
Can you feel it in your soul
Can you trust this longing
And take control

Fly open up the part of you that wants to hide away
You can shine
Forget about the reasons why you can't in life
And start to try
Cause it’s your time
Time to fly

And when you’re down and feel alone
Just wanna run away
Trust yourself and don’t give up
You know you better than anyone else

In a moment everything can change
Feel the wind on your shoulder
For a minute all the world can wait
Let go of yesterday

Fly open up the part of you that wants to hide away
You can shine
Forget about the reasons why you can't in life (can't in life)
And start to try (start to)

Fly forget about the reasons why you can't in life (can't in life)
And start to try (start to try)
Cause it’s your time
Time to fly

In a moment everything can change


Letět - Hilary Duff

Jeden okamžik, může všechno změnit
Cítíš vítr na svém rameni
Pro každou minutu, může celý svět čekat
Opustit svůj včerejšek

Můžeš slyšet volání
Můžeš ho cítit ve své duše
Můžeš důvěřovat té touze
A zbavit se kontroly

Leť, otevři část sebe, která se chce schovat
Musíš zářit
Zapomenout důvody, proč nemůžeš žít
A začít zkoušet
To je tvůj čas
Čas letět

Všechny svoje starosti
Zanech je někde jinde
Najdi sen, který můžeš následovat
Dosah na něco, když jsi tam nic nezanechal 
A svět cítíš prázdný

Můžeš slyšet volání
Můžeš ho cítit ve své duši
Můžeš důvěřovat té touze
A zbavit se kontroly

Leť, otevři část sebe, která se chce schovat
Musíš zářit
Zapomenout důvody, proč nemůžeš žít
A začít zkoušet
To je tvůj čas
Čas letět

A když jsi na dně, cítíš se sám
Chtěl bys jen utéct pryč
Věř si a nevzdávej se
Víš, že jsi lepší než kdokoli jiný

Jeden okamžik, může všechno změnit
Cítíš vítr na svém rameni
Pro každou minutu, může celý svět čekat
Opustit svůj včerejšek

Leť, otevři část sebe, která se chce schovat
Musíš zářit
Zapomenout asi důvody, proč nemůžeš žít (nemůžeš žít) 
A začít zkoušet (začít)

Leť, zapomenout asi důvody proč nemůžeš žít (nemůžeš žít)
 A začít zkoušet (začít zkoušet)
To je tvůj čas
Čas letět.

Jeden okamžik, může všechno změnit

Obrazek

_____________________________________________Fading Like A Flower - Roxette 

In a time
Where the sun descends alone
I ran a long long way from home
To find a heart that's made of stone
I will tryI just need a little time
To get your face right out of my mind
To see the world
Through different eyes

Every time I see you oh I try to hide away
But when we meet it seems I can't let go
Every time you leave the room
I feel I'm fading like a flower

Tell me why?
When I scream there's no reply
When I reach out there's nothing to find
When I sleep I break down and cry

Every time I see you oh I try to hide away
But when we meet it seems I can't let go
Every time you leave the room
I feel I'm fading like a flower
Fading like a rose
Fading like a rose
Beaten by the storm
Talking to myself
Getting washed by the rain
It's such a cold cold town
It's such a cold cold town
Vadnout jako květina - Roxette 

V době
Kdy slunce osamoceně zapadá
Utíkám daleko daleko od domova
Abych našla srdce z kamene
Budu se snažit,
Jen potřebuji trochu času
Abych dostala tvoji tvář z mysli
Abych zase viděla svět
Skrz jasné oči

Pokaždé když tě vidím, snažím se někde schovat
Ale když se setkáme, zdá se, že to prostě nemůžu nechat být
Pokaždé když opustíš místnost,
Cítím, že uvadám jako květina

Řekni proč?
Když křičím - žádná odpověď
Když toho konečně dosáhnu, nic tím nezískám
Když spím zhroutím se a brečím

Pokaždé když tě vidím, snažím se někde schovat
Ale když se setkáme, zdá se, že to prostě nemůžu nechat být
Pokaždé když opustíš místnost,
Cítím, že uvadám jako květina
Uvadám jako růže
Uvadám jako růže
Kterou bičuje bouře
Mluvím sama se sebou
Mytá deštěm
Je to tak studené studené město
Je to tak studené studené město


Obrazek

_____________________________________________


Sen - MC Erik&Barbara 

Sen zvláštnu podobu máva,
keď ho chceš vychutnať do syta.
Ten, čo sa vždy len schováva,
prichádza a teraz už na nič sa nepýta,
na těba hladí.

Viem, láska má veľa podob,
nechce sa ukázať zraněná.
Moj sen však znamenal mnoho,
smutok a náděj si chodili bez mena,
zdalo sa mi, že sa svet zbláznil.


Stál tam on a možno chcel byť mojim snom,
stál s nesmelým pohľadom a možno hviezdy padaly,
keď moje oči plakaly, možno mal ma velmi rád,
ľen mi to něchcel dokázať, bál sa mi svoje srdce dať,
chcel ho před svetom ukrývať.

Láska má veľa podob,
nechce sa ukázať zraněná.
Moj sen však znamenal mnoho,
smutok a náděj si chodili bez mena,
zdalo sa mi, že sa svet zbláznil.


Stál tam on a možno chcel byť mojim snom,
stál s nesmelým pohľadom a možno hviezdy padaly,
keď moje oči plakaly, možno mal ma velmi rád,
ľen mi to něchcel dokázať, bál sa mi svoje srdce dať.

Stál tam on a možno chcel byť mojim snom,
stál s nesmelým pohľadom a možno hviezdy padaly,
keď moje oči plakaly, možno mal ma velmi rád,
ľen mi to něchcel dokázať, bál sa mi svoje srdce dať,
chcel ho před svetom ukrývať.
_____________________________________________


Keď príde láska -  MC Erik&Barbara


Keď láska príde k tebe, tak ju skus vážne brať.
Keď láska príde, tak ju nenechaj vonku stať.
Keď láska príde k tebe, tak ju skus šancu dať.
Možno sa ešte vráti, možno sa v delke strati.

Keď príde láska, všetko može byť krásné
ako v mojich dávnych snoch.
Keď príde láska, možno nechcem básne,
možno čaká na nás dvoch.
Keď príde láska, pak ti dáva návod,
ako ma možeš nájsť.
V tejto veľkej hmľe, falošnych túžob,
v tejto veľkej hmľe krásnych slov.

Keď príde láska.

Tak ma nenechaj stáť, tak ma nenechaj stáť.
Já stále verím, že vojdeš do brány.
Tak ma nenechaj stáť, tak ma nenechaj stáť.
Nech sa splni moj sen dávny.
Tak ma nenechaj stáť, tak ma nenechaj stáť.
A já naplním tvoje dni láskou.
Tak ma nenechaj stáť, tak ma nenechaj stáť.
Já ti dám všetko čo mám.

Keď príde láska, ty sa brániš,
v mojej hre, že svádzáš boj.
Keď príde láska, pojďme ju chrániť a stratí sa nepokoj.
Keď príde láska, chce len málo,
ale dáva o veľa viac.
Tento krásny súboj má len víťazov.
Kde je láska, nikto neprehrál.

Keď príde láska.

Tak ma nenechaj stáť, tak ma nenechaj stáť.
Já stále verím, že vojdeš do brány.
Tak ma nenechaj stáť, tak ma nenechaj stáť.
Nech sa splni moj sen dávny.
Tak ma nenechaj stáť, tak ma nenechaj stáť.
A já naplním tvoje dni láskou.
Tak ma nenechaj stáť, tak ma nenechaj stáť.
Já ti dám všetko čo mám.

Keď láska príde k tebe, tak ju skus vážne brať.
Keď láska príde, tak ju nenechaj vonku stáť.


_____________________________________________


When The Indians Cry - Vanilla Ninja


Babe, tell me where
Will you sleep tonight
For there’s such a pain in my heart
And I got a flame
That’s dying inside
And I feel that we soon
Have to part

When the indians cry
And the eagles die
Cause the winds of change blow again
Then I know that you
Turn the world into blue
And my tears will fall like the rain

Love can be so cruel
When the light of hope is gone
I know cause I felt it before
In the desert of fear
I can hear the soal song
Of a love that won’t live anymore

When the indians cry
And the eagles die
Cause the winds of change blow again
Then I know that you
Turn the world into blue
And my tears will fall like the rain

When the indians cry

When the indians cry
And the eagles die
Cause the winds of change blow again
Then I know that you
Turn the world into blue
And my tears will fall like the rain

Then I know that you
Turn the world into blue
Then I know that you
Turn the world into blue
And my tears will fall like the rain
Oh, like the rainKdyž indiáni pláčou - Vanilla Ninja

Babe, řekni mi, kde
Budeš dnes v noci spát
Protože mě tolik bolí srdce
A uvnitř mám plamen
Který umírá
A cítím, že se budeme muset brzy
Rozejít

Když indiáni pláčou
A orlové umírají
Protože vítr změny znovu vane
Pak vím, že kvůli tobě
Je svět smutnější
A moje slzy budou padat jako déšť

Láska dokáže být tak krutá
Když zhaslo světlo naděje
Vím to, protože jsem to už cítila
V poušti strachu
Slyším ten starý song
O lásce, která už nežije

Když indiáni pláčou
A orlové umírají
Protože vítr změny znovu vane
Pak vím, že kvůli tobě
Je svět smutnější
A moje slzy budou padat jako déšť

Když indiáni pláčou

Když indiáni pláčou
A orlové umírají
Protože vítr změny znovu vane
Pak vím, že kvůli tobě
Je svět smutnější
A moje slzy budou padat jako déšť

Pak vím, že kvůli tobě
Je svět smutnější
Pak vím, že kvůli tobě
Je svět smutnější
A moje slzy budou padat jako déšť
Oh, jako déšť

 

Obrazek
_____________________________________________Total Eclipse Of The Heart - Bonnie Tyler


Turnaround, Every now and then I get a little bit lonely and you´re never coming round
Turnaround, Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears
Turnaround, Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by
Turnaround, Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes
Turnaround bright eyes, Every now and then I fall apart
Turnaround bright eyes, Every now and then I fall apart

Turnaround, Every now and then I get a little bit restless and I dream of something wild
Turnaround, Every now and then I get a little bit helpless and I´m lying like a child in your arms
Turnaround, Every now and then I get a little bit angry and I know I´ve got to get out and cry
Turnaround, Every now and then I get a little bit terrified but then I see the look in your eyes
Turnaround bright eyes, Every now and then I fall apart
Turnaround bright eyes, Every now and then I fall apart

And I need you now tonight
And I need you more than ever

And if you only hold me tight
We´ll be holding on forever
And we´ll only be making it right
Cause we´ll never be wrong together
We can take it to the end of the line
Your love is like a shadow on me all of the time
I don´t know what to do and I´m always in the dark
We´re living in a powder keg and giving off sparks
I really need you tonight
Forever´s gonna start tonight
Forever´s gonna start tonight

Once upon a time I was falling in love
But now I´m only falling apart
There´s nothing I can do
A total eclipse of the heart
Once upon a time there was light in my life
But now there´s only love in the dark
Nothing I can say
A total eclipse of the heart

Turnaround bright eyes
Turnaround bright eyes
Turnaround, Every now and then I know you´ll never be the boy you always wanted to be
Turnaround, Every now and then I know you´ll always be the only boy who wanted me the way that I am
Turnaround, Every now and then I know there´s no one in the universe as magical and wonderous as you
Turnaround, Every now and then I know there´s nothing any better and there´s nothing that I just wouldn´t do
Turnaround bright eyes, Every now and then I fall apart
Turnaround bright eyes, Every now and then I fall apart

And I need you now tonight
And I need you more than ever

And if you´ll only hold me tight
We´ll be holding on forever
And we´ll only be making it right
Cause we´ll never be wrong together
We can take it to the end of the line
Your love is like a shadow on me all of the time
I don´t know what to do and I´m always in the dark
We´re living in a powder keg and giving off sparks
I really need you tonight
Forever´s gonna start tonight
Forever´s gonna start tonight

Once upon a time I was falling in love
But now I´m only falling apart
Nothing I can do
A total eclipse of the heart
Once upon a time there was light in my life
But now there´s only love in the dark
Nothing I can say
A total eclipse of the heart


Úplné zatmění srdce - Bonnie Tyler

Otoč se, každým okamžikem jsem osamělejší a ty se nikdy nevrátíš
Otoč s, každým okamžikem jsem unavenější z poslouchání zvuku mých slz
Otoč se, každým okamžikem jsem nervóznější, že to nejlepší ze všech let mám zašlé Otoč se, každým okamžikem jsem vystrašenější a potom vidím ten pohled v tvých očích
Otoč se jasnýma očima, každým okamžikem se rozpadám
Otoč se jasnýma očima, každým okamžikem se rozpadám

Otoč se, každým okamžikem jsem netrpělivější a snívám o něčem divokém
Otoč se, každým okamžikem jsem bezmocnější a ležím jako dítě v tvém náručí
Otoč se, každým okamžikem jsem rozhněvanější a vím, že musím odejít a plakat
Otoč se, každým okamžikem jsem vystrašenější ale potom vidím ten pohled v tvých očích
Otoč se jasnýma očima, každým okamžikem se rozpadám
Otoč se jasnýma očima, každým okamžikem se rozpadám

A já tě potřebuji teď v tuto noc
A já tě potřebuji více než kdy předtím

A zda mě jen pevně podržíš
Budeme se držet navždy
A budeme to dělat jen správně
Protože spolu se nikdy nemýlíme
Můžeme to dotáhnout do konce
Tvoje láska je jako stín na mě celý čas
Nevím, co dělat a jsem stále ve tmě
Žijeme v sudu prachu a jiskříme
Vážně tě potřebuji tuto noc
Navždy začíná dnes v noci
Navždy začíná dnes v noci

Kdysi jsem se rozpadala v lásce
Ale teď se jen rozpadám
Tady nemůžu nic udělat
Úplné zatmění srdce
Kdysi to bylo světlo v mém životě
Ale teď je tu jen láska ve tmě
Nic nemůžu říct
Úplné zatmění srdce

Otoč se jasnýma očima
Otoč se jasnýma očima
Otoč se, každým okamžikem vím, že ty nikdy nebudeš ten chlapec, kterým si vždy chtěl být
Otoč se, každým okamžikem vím, že ty vždy budeš ten chlapec, který chtěl, abych jsem byla sama sebou
Otoč se, každým okamžikem vím, že nikdo v celém vesmíru není tak magický a úžasný jako ty
Otoč se, každým okamžikem vím, že nic nebude lepší a nic pak bych nemohla udělat
Otoč se jasnýma očima, každým okamžikem se rozpadám
Otoč se jasnýma očima, každým okamžikem se rozpadám

A já tě potřebuji teď v tuto noc
A já tě potřebuji víc než kdy předtím

A zda mě jen pevně podržíš
Budeme se držet navždy
A budeme to dělat jen správně
Protože spolu se nikdy nemýlíme
Můžeme to dotáhnout do konce
Tvoje láska je jako stín na mě celý čas
Nevím, co dělat a jsem stále ve tmě
Žijeme v sudu prachu a jiskříme
Vážně tě potřebuji tuto noc
Navždy začíná dnes v noci
Navždy začíná dnes v noci

Kdysi jsem se rozpadala v lásce
Ale teď se jen rozpadám
Tady nemůžu nic udělat
Úplné zatmění srdce
Kdysi to bylo světlo v mém životě
Ale teď je tu jen láska ve tmě
Nic nemůžu říct
Úplné zatmění srdce


Obrazek
_____________________________________________Stuck - Stacie Orrico

I can't get out of bed today
Or get you off my mind
I just can't seem to find a way
To leave this love behind

I ain't trippin
I'm just missing you
You know what I'm saying
You know what I need
You can't be hanging on a string
While you make me cry
I try to give you everything
But you just kept lying
I ain't trippin
I'm just missing you
You know what I'm saying
You know what I need yeah

Every now and then
When I'm all alone
I'll be wishing you will call me on the tel-a-phone
Say you want me back
But you never do
I feel like such a fool
There's nothing I can do..
I'm such a fool
For you

I can't take it
What am I waiting for?
My heart's still breaking
I miss you even more
Oh I cant take it
The way I could before
I hate you but I love you
I can't stop thinking of you
It's true
I'm stuck on you

Your love's a broken record that's
Been skipping in my head
I keep singing yesterday
Why we've gots to play this game we play?
I ain't trippin
I'm just missing you
You know what I'm saying
You know what I need yeah

Every now and then
When I'm all alone
I'll be wishing you will call me on the tel-a-phone
Say you want me back
But you never do
I feel like such a fool

I can't take it
What am I waiting for?
My heart's still breaking
I miss you even more
Oh I cant take it
The way I could before
I hate you but I love you
I can't stop thinking of you
It's true I'm stuck on you

Every now and then
When I'm all alone
I'll be wishing you will call me on the tel-a-phone
Say you want me back
But you never do
I feel like such a fool
There's nothing I can do..
I'm such a fool
For you

I can't take it
What am I waiting for?
My heart's still breaking
I miss you even more
Oh I cant take it
The way I could before
I hate you but I love you
I can't stop thinking of you
I hate you but I love you
I can't stop thinking of you
There's nothing I can do..
I'm stuck on you
You you you! Im stuck on you.Zblázněná - Stacie Orrico

Dneska nedokážu vstát z postele
Ani na tebe přestat myslet
Zřejmě nenajdu způsob
Jak se zbavit té lásky

Nechci se vracet
Jen se mi stýská
Víš, co chci říct
Víš, co tím myslím
Držel jsi mě jak na drátku
Proč jsi mě rozplakával
Snažila jsem se ti dát všechno
Ale ty jsi mi dal jen lži
Nechci se vracet
Jen se mi stýská
Víš, co chci říct
Víš, co tím myslím yeah

Někdy
Když jsem sama
Si přeji, abys mě zavolal
Řekl mi, abych se vrátila
Ale to ty nikdy neuděláš
Připadám si jako blázen
Prostě nemůžu nic dělat
Jsem jako blázen
Do tebe

Nevydržím to
Na co čekám?
Mám ještě pořád zlomené srdce
Stýská se mi po tobě čím dál víc
A nemůžu předstírat
Tak jako dřív
Nenávidím tě, ale miluji tě
Nedokážu přestat na tebe myslet
Je to pravda
Jsem do tebe zblázněná

Láska je jako poškrábaná deska
Která mi přeskakuje v hlavě
Pořád zpívám o včerejšku
Proč jsme museli hrát ty hry, co jsme hráli?
Nechci se vracet
Jen se mi stýská
Víš, co chci říct
Víš, co tím myslím

Někdy
Když jsem sama
Si přeji, abys mě zavolal
Řekl mi, abych se vrátila
Ale to ty nikdy neuděláš
Připadám si jako blázen

Nevydržím to
Na co čekám?
Mám ještě pořád zlomené srdce
Stýská se mi po tobě čím dál víc
A nemůžu předstírat
Tak jako dřív
Nenávidím tě, ale miluji tě
Nedokážu přestat na tebe myslet
Je to pravda
Jsem do tebe zblázněná

Někdy
Když jsem sama
Si přeji, abys mě zavolal
Řekl mi, abych se vrátila
Ale to ty nikdy neuděláš
Připadám si jako blázen
Prostě nemůžu nic dělat
Jsem jako blázen
Do tebe

Nevydržím to
Na co čekám?
Mám ještě pořád zlomené srdce
Stýská se mi po tobě čím dál víc
A nemůžu předstírat
Tak jako dřív
Nenávidím tě, ale miluji tě
Nedokážu přestat na tebe myslet
Nenávidím tě, ale miluji tě
Nedokážu přestat na tebe myslet
Prostě nemůžu nic dělat
Jsem do tebe zblázněná
Tebe, tebe, tebe! Jsem do tebe zblázněná


Obrazek

_____________________________________________Lithium - Evanescence 

Lithium, don’t want to lock me up inside
Lithium, don’t want to forget how it feels without
Lithium, I want to stay in love with my sorrow
Oh, but God I want to let it go

Come to bed, don’t make me sleep alone
Couldn’t hide the emptyness you let it show
Never wanted to be so cold
Just didn’t drink enough to say you love me

I can’t hold on to me
Wonder what’s wrong with me

Lithium, don’t want to lock me up inside
Lithium, don’t want to forget how it feels without
Lithium, I want to stay in love with my sorrow
Oh. Oh

Don’t want to lay me down this time
Drown my will to fly
Here in the darkness I know myself
Can’t break free untill I let it go
Let me go

Darling I forgive you after all
Anything is better than being alone
And in the end I guess I had to fall
Always find my place among the ashes

I can’t hold onto me
Wonder what’s wrong with me

Lithium, don’t want to lock me up inside
Lithium, don’t want to forget how it feels without
Lithium, stay in love with me
Oh I am gonna let it go


Lithium - Evanescence

Lithium. nechci se uzavřít ve svém nitru
Lithium, nechci zapomenout jaké je to bez toho
Lithium, chci zůstat zamilovaná do svého smutku
Oh, ale Bože, chci to nechat jít

Pojď do postele, nenech mě tu spát samotnou
Nemůžeš skrývat samotu, měl bys si jí ukázat
Nikdy jsem nechtěla být tak chladná
Ještě jsem nevypila tolik, abych řekla, miluj mě

Nemůžu čekat na sebe samu
Zajímat se, co je na mě zlého

Lithium. nechci se uzavřít ve svém nitru
Lithium, nechci zapomenout jaké je to bez toho
Lithium, chci zůstat zamilovaná do svého smutku
Oh, Oh

Nechci se teď složit
Utopit moji víru létat
Tady v temnotě poznávám sama sebe
Nemůžu se uvolnit dokud to nenechám jít
Nech mě jít

Miláčku, odpouštím ti po tom všem
Cokoliv je lepší než být sama
A na konci tuším, že musím spadnout
Vždy jsem našla své místo mezi popelem

Nemůžu čekat na sebe samu
Zajímat se, co je na mě zlého

Lithium, nechci se uzavřít ve svém nitru
Lithium, nechci zapomenout jaké je to bez toho
Lithium, zůstat zamilovaná
Oh, chystám se to nechat jít


Obrazek

_____________________________________________Blind - Lifehouse

Blind I was young but
I wasn't naive I watched helpless
As you turned around to leave
And still I have the pain I have to carry
A past so deep
That even you could not bury if you tried

After all this time
I never thought we'd be here
Never thought we'd be here
When my love for you was blind
But I couldn't make you see it
Couldn't make you see it

I would fall asleep
Only in hopes of dreaming
That everything
Would be like it was before
But nights like this
It seems are slowly fleeting
They disappear as reality is crashing to the floor

After all this time
I never thought we'd be here
Never thought we'd be here
When my love for you was blind
But I couldn't make you see it
Couldn't make you see it
That I loved you more
Than you'll ever know
And part of me died
When I let you go

After all this why
Would you ever wanna leave
Maybe you could not believe it
That my love for you was blind
But I couldn't make you see it
Couldn't make you see it
That I loved you more
Than you will ever know
And part of me died
When I let you go
That I loved you more
Than you will ever know
And part of me died
When I let you go_____________________________________________Everything - Lifehouse

Find me here
Speak to me
I want to feel you
I need to hear you
You are the light
That´s leading me
To the place where I find peace again.

You are the strength, that keeps me walking.
You are the hope, that keeps me trusting.
You are the light to my soul.
You are my purpose...you´re everything.

How can I stand here with you and not be moved by you?
Would you tell me how could it be any better than this?

You calm the storms, and you give me rest.
You hold me in your hands, you won´t let me fall.
You steal my heart, and you take my breath away.
Would you take me in? Take me deeper now?

How can I stand here with you and not be moved by you?
Would you tell me how could it be any better than this?
And how can I stand here with you and not be moved by you?
Would you tell me how could it be any better than this?

Cause you´re all I want,
You´re all I need
You´re everything,everything
You´re all I want you´re all I need
You´re everything, everything.
You´re all I want you´re all I need.
You´re everything, everything
You´re all I want you´re all I need, you´re everything, everything.

And how can I stand here with you and not be moved by you?
Would you tell me how could it be any better than this?
How can I stand here with you and not be moved by you?
Would you tell me how could it be any better than this?

How can I stand here with you and not be moved by you?
Would you tell me how could it be any better than this?
Would you tell me how could it be any better than this?


Všechno - Lifehouse

Najdi mě tu
Mluv se mnou
Chci tě cítit
Potřebuji tě slyšet
Ty si světlo,
Které mě vede
Na místo, kde opět najdu svůj klid

Ty si síla, která vede mojí chůzi
Ty si naděje, která drží moji vírů
Ty si světlo mojí duše
Ty si můj cíl, ty si všechno

Jak tu můžu stát s tebou a nebýt z tebe dojatý?
Mohla by si mi říct, jak by to mohlo být lepší než teď?

Ty tišíš bouře a dáváš mi klid
Držíš mě v tvých rukách a nedovolíš mi spadnout
Ty kradeš moje srdce a bereš mi pryč dech
Mohla by si mě pochopit? Brát mě nyní hlouběji?

Jak tu můžu stát s tebou a nebýt z tebe dojatý?
Mohla by si mi říct, jak by to mohlo být lepší než teď?
Jak tu můžu stát s tebou a nebýt z tebe dojatý?
Mohla by si mi říct, jak by to mohlo být lepší než teď?

Protože ty si všechno, co chci, jsi všechno, co potřebuji
Ty jsi všechno, všechno
Ty jsi všechno, co chci, jsi všechno, co potřebuji
Ty jsi všechno, všechno
Ty jsi všechno, co chci, jsi všechno, co potřebuji
Ty jsi všechno, všechno
Ty jsi všechno, co chci, jsi všechno, co potřebuji, ty jsi všechno, všechno

A jak tu můžu stát s tebou a nebýt z tebe dojatý?
Mohla by si mi říct, jak by to mohlo být lepší než teď?
Jak tu můžu stát s tebou a nebýt z tebe dojatý?
Mohla by si mi říct, jak by to mohlo být lepší než teď?

Jak tu můžu stát s tebou a nebýt z tebe dojatý?
Mohla by si mi říct, jak by to mohlo být lepší než teď?
Mohla by si mi říct, jak by to mohlo být lepší než teď?

Obrazek

_____________________________________________You&Me - Lifehouse

What day is it
And in what month
This clock never seemed so alive
I can't keep up
And I can't back down
I've been losing so much time

Cause it's you and me and all of the people
With nothing to do
Nothing to lose
And it's you and me and all of the people
And I don't know why
I can't keep my eyes off of you

All of the things that I want to say
Just aren't coming out right
I'm tripping inwards
You got my head spinning
I don't know where to go from here

Cause it's you and me and all of the people
With nothing to do
Nothing to prove
And it's you and me and all of the people
And I don't know why
I can't keep my eyes off of you

There's something about you now
I can't quite figure out
Everything she does is beautiful
Everything she does is right

Cause it's you and me and all of the people
With nothing to do
Nothing to lose
And it's you and me and all of the people
And I don't know why
I can't keep my eyes off of you

You and me and all of the people
With nothing to do
Nothing to prove
And it's you and me and all of the people
And I don't know why
I can't keep my eyes off of you

What day is it
And in what month
This clock never seemed so aliveTy&Já - Lifehouse

Co je dnes za den
A co je dnes za měsíc
Tento čas se nikdy nezdál tak rychlý
Už to nezvládám
A vrátit se nemohu
Ztratil jsem tak mnoho času…

Protože jsem já a ty a všichni ti lidé
Kteří nic nedělají
Nemají co ztratit
A jsem já a ty všichni ti lidé
A netuším proč
Nemůžu od tebe odtrhnout oči

Všechny ty věci, co bych chtěl říct
Zrovna nevycházejí správně
Jsem uvězněný v sobě
Točí se mi z tebe hlava
Nevím, kam mám odtud jít

Protože jsem já a ty a všichni ti lidé
Kteří nic nedělají
Nemají co ukázat
A jsem já a ty a všichni ti lidé
A já netuším proč
Nemůžu od tebe odtrhnout oči

Něco je teď o tobě
Já nemůžu úplně pochopit
Všechno ona dělá krásné
Všechno ona dělá správné

Protože jsem já a ty a všichni ti lidé
Kteří nic nedělají
Nemají co ztratit
A jsem já a ty všichni ti lidé
A netuším proč
Nemůžu od tebe odtrhnout oči

Já a ty a všichni ti lidé
Kteří nic nedělají
Nemají co ukázat
A jsem já a ty a všichni ti lidé
 A já netuším proč
Nemůžu od tebe odtrhnout oči

Co je dnes za den
A co je dnes za měsíc
Tento čas se nezdál tak rychlý


Obrazek

_____________________________________________Too Little, To Late - JoJo

Come with me
Stay the night
Just say the words but boy it don't feel right
What do ya expect me to say (You know it's just too little too late)
You take my hand
And you say you've changed
But boy you know your begging don't fool me
Because to you it's just a game (You know it's just too little too late)

So let me go now
'Cause time has made me strong
I'm starting to move on
I'm gonna say this now
Your chance has come and gone
And you know...

Ref:
It's just too little too late
A little too long
And I can't wait
But you know all the right things to say (You know it's just too little too late)
You say you dream of my face
But you don't like me
You're just a good chase
So be real
It doesn't matter anyway (You know it's just too little too late)

Yeah yeaaahhh... It's just too little too late... Mhmmm

I was young
And in love
I gave you everything
But it wasn't enough
And now you wanna communicate (You know it's just too little too late)
Go find someone else
And letting you go
I'm loving myself
You got a problem
But don't come asking me for help
'Cause you know...

Ref:
It's just too little too late
A little too long
And I can't wait
But you know all the right things to say (You know it's just too little too late)
You say you dream of my face
But you don't like me
You're just a good chase
So be real
It doesn't matter anyway (You know it's just too little too late)

I can love with all of my heart, baby
I know I have so much to give (I have so much to give)
With a player like you I don't have a prayer
That's the way to live
Ohhhh... mmm nooo
It's just too little too late
Yeaahhhh...

Ref:
It's just too little too late
A little too long
And I can't wait
But you know all the right things to say (You know it's just too little too late)
You say you dream of my face
But you don't like me
You're just a good chase
So be real
It doesn't matter anyway (You know it's just too little too late)

You know it's just too little too late (2x)

It's just too little too late
A little too long
And I can't wait
But you know all the right things to say (You know it's just too little too late)
You say you dream of my face
But you don't like me
You're just a good chase
So be real
It doesn't matter anyway (You know it's just too little too late)Příliš málo, příliš pozdě - JoJo

Pojď se mnou
Zůstaň na noc
Jen povíš ta slova, ale chlapec to necítí správně
Co očekáváš, že vlastně povím? (Víš, je to málo a je příliš pozdě)
Vezmeš mojí ruku
A povíš, že si se změnil
Ale chlapče , ty víš, že tvoje žebrání mě neoklame
Protože pro tebe je to jen tak jenom hra (Víš, je to málo a příliš pozdě)

Tak mě nech jen jít
Protože čas mě dělá silnější
Začínám jít znovu dál
A teď chci říci toto
Tvoje šance přišla a odešla
A ty víš...

Ref:
Je to málo a je příliš pozdě
Trošku příliš dlouho
A já nemůžu čekat
Ale ty poznáš všechny správně věci, co máš říct (Víš, je to málo a je příliš pozdě)
Říkáš, že sníš o mé tváři
Ale ty nejsi jako já
Jsi jen dobrý štvanec
Tak buď realistický
Vůbec to nevadí (Víš, je to málo a je příliš pozdě)

Yeah yeaaaahhh... Víš, je to málo a příliš pozdě....hmmmm

Byla jsem mladá
A zamilovaná
Dala jsem ti všechno
Ale nebylo to dost
A teď chceš komunikovat (Víš, je to málo a je příliš pozdě)
Jdi si najít někoho jiného
Nechávám tě jít
Mám ráda sama sebe
Máš problém
Ale nechoď za mnou žádat mě o radu
Neboť víš...

Ref:
Je to málo a je příliš pozdě
Trošku příliš dlouho
A já nemůžu čekat
Ale ty poznáš všechny správně věci, co máš říct (Víš, je to málo a je příliš pozdě)
Říkáš, že sníš o mé tváři
Ale ty nejsi jako já
Jsi jen dobrý štvanec
Tak buď realistický
Vůbec to nevadí (Víš, je to málo a je příliš pozdě)

Mohu milovat celým mým srdcem, baby
Vím, že mám toho hodně na rozdávání (Já mám toho tolik, co dát)
S hráčem jako ty se nemodlím
To je můj způsob jak žít Ohhh....mmm....nooooo
Víš, je to málo a je příliš pozdě
Yeaahhhh...

Ref:
Je to málo a je příliš pozdě
Trošku příliš dlouho
A já nemůžu čekat
Ale ty poznáš všechny správně věci, co máš říct (Víš, je to málo a je příliš pozdě)
Říkáš, že sníš o mé tváři
Ale ty nejsi jako já
Jsi jen dobrý štvanec
Tak buď realistický
Vůbec to nevadí (Víš, je to málo a je příliš pozdě)

Víš, je to málo a je příliš pozdě (2x)

Je to málo a je příliš pozdě
Trošku příliš dlouho
A já nemůžu čekat
Ale ty poznáš všechny správně věci, co máš říct (Víš, je to málo a je příliš pozdě)
Říkáš, že sníš o mé tváři
Ale ty nejsi jako já
Jsi jen dobrý štvanec
Tak buď realistický
Vůbec to nevadí (Víš, je to málo a je příliš pozdě)


Obrazek

_____________________________________________Because Of You - Kelly Clarkson

I will not make the same mistakes that you did
I will not let myself cause my heart so much misery
I will not break the way you did
You fell so hard
I've learned the hard way, to never let it get that far

Ref:
Because of you
I never stray too far from the sidewalk
Because of you
I learned to play on the safe side
So I don't get hurt
Because of you
I find it hard to trust
Not only me, but everyone around me
Because of you
I am afraid

I lose my way
And it's not too long before you point it out
I cannot cry
Because I know that's weakness in your eyes
I'm forced to fake, a smile, a laugh
Every day of my life
My heart can't possibly break
When it wasn't even whole to start with

Ref:
Because of you
I never stray too far from the sidewalk
Because of you
I learned to play on the safe side
So I don't get hurt
Because of you
I find it hard to trust
Not only me, but everyone around me
Because of you
I am afraid

I watched you die
I heard you cry
Every night in your sleep
I was so young
You should have known better than to lean on me
You never thought of anyone else
You just saw your pain
And now I cry
In the middle of the night
For the same damn thing

Because of you
I never stray too far from the sidewalk
Because of you
I learned to play on the safe side
So I don't get hurt
Because of you
I tried my hardest just to forget everything
Because of you
I don't know how to let anyone else in
Because of you
I'm ashamed of my life because it's empty
 Because of you I am afraid

Because of you
Because of you


Kvůli tobě - Kelly Clarkson

Neudělám ty stále stejné chyby, co ty
Nenechám se, moje srdce je tak moc plné utrpení.
Nenechám se zlomit jako ty.
Stalo se tak příliš tvrdě.
Naučila jsem se tvrdý způsob, jak to nenechat zajít tak daleko.

Ref:
Kvůli tobě
Nikdy příliš nevybočím z chodníku.
Kvůli tobě J
sem se naučila hrát na jistotu
Tak abych se neranila.
Kvůli tobě
Je pro mě těžké věřit jen sama sobě, ale všem okolo.
Kvůli tobě
Se teď bojím…

Ztratila jsem směr
A stalo se to krátce předtím, než si mi to ukázal.
Nemůžu plakat, protože to vnímám jako slabost ve vašich očích.
Jsem nucena předstírat usměv, smích
Každým dnem mého života,
Moje srdce se nemůže zlomit,
Když jsme začínali stejně nebylo celý.

 Ref:
Kvůli tobě
Nikdy příliš nevybočím z chodníku.
Kvůli tobě
Jsem se naučila hrát na jistotu
Tak abych se neranila.
Kvůli tobě
Je pro mě těžké věřit jen sama sobě, ale všem okolo.
Kvůli tobě
Se teď bojím…

Viděla jsem tě umírat.
Slyšela jsem
Každou noc jak pláčeš ze spánku.
Byla jsem příliš mladá.
Měl bys mít víc rozumu, než opírat se o mě.
Nikdy jsi nemyslel na nic jiného,
Než na svojí bolest.
A teď já pláču
Uprostřed noci,
Pro stále stejnou zatracenou věc.

Kvůli tobě
Nikdy příliš nevybočím z chodníku.
Kvůli tobě
Jsem se naučila hrát na jistotu
Tak abych se neranila.
Kvůli tobě
Teď jen zkouším na všechno těžké zapomenout.
Kvůli tobě
Nedokážu vpustit nikoho do mého života.
Kvůli tobě
Se stydím za svůj život, protože je prázdný.
Kvůli tobě se bojím...

Kvůli tobě…
Kvůli tobě…


Obrazek

_____________________________________________


 
All Good Things (Come To An End) -  
Nelly Furtado


Honestly what will become of me don't like reality
It's way too clear to me
But really life is daily
We are what we don't see
Missed everything day dreaming 

Flames to dust
Lovers to friends
Why do all good things come to an end
Flames to dust
Lovers to friends
Why do all good things come to an end?
come to an end come to an
Why do all good things come to end?
come to an end come to an
Why do all good things come to an end? 

Traveling I only stop at exits
Wondering if I'll stay
Young and restless
Living this way I stress less
I want to pull away when the dream dies
The pain sets it and I don't cry
I only feel gravity and I wonder why

Flames to dust
Lovers to friends
Why do all good things come to an end
Flames to dust
Lovers to friends
Why do all good things come to an end?
come to an end come to an
Why do all good things come to end?
come to an end come to an
Why do all good things come to an end?

Well the dogs were whistling a new tune
Barking at the new moon
Hoping it would come soon so that they could
Dogs were whistling a new tune
Barking at the new moon
Hoping it would come soon so that they could
Die die die die die

Flames to dust
Lovers to friends
Why do all good things come to an end
Flames to dust
Lovers to friends
Why do all good things come to an end?
come to an end come to an
Why do all good things come to end?
come to an end come to an
Why do all good things come to an end?

Well the dogs were barking at a new moon
Whistling a new tune
Hoping it would come soon
And the sun was wondering if it should stay away for a day 'til the feeling went away
And the sky was falling on the clouds were dropping and the rain forgot how to bring salvation the dogs were barking at the new moon
Whistling a new tune
Hoping it would come soon so that they could die.Všechny dobré věci (Skončí) - Nelly Furtado
 
Upřímně, co se se mnou stane
Nemám ráda realitu
Ta cesta je pro mě příliš jasná
Ale život je opravdu každodenní
Jsme to, co nevidíme
Ztratili jsme všechno snění

Z plamenů na prach
Z milenců na přátele
Proč všechny dobré věci ke konci končí?
Z plamenů na prach
Z milenců na přátele
Proč všechny dobré věci u konce končí?
Končí u konce, končí u…
Proč všechny dobré věci u konce končí?
Končí u konce, končí u…
Proč všechny dobré věci u konce končí?

Při cestování jenom zastavuji u východů
Jsem zvědavá, jestli zůstanu
Mladí a neklidní
Tímhle žitím mám méně stresu
Až sny umřou, chci odejít
Bolest vzniká a já nepláču
Jenom cítím gravitaci a přemýšlím proč

Z plamenů na prach
Z milenců na přátele
Proč všechny dobré věci ke konci končí?
Z plamenů na prach
Z milenců na přátele
Proč všechny dobré věci u konce končí?
Končí u konce, končí u…
Proč všechny dobré věci u konce končí?
Končí u konce, končí u…
Proč všechny dobré věci u konce končí?

Psi si pískali novou melodii
Štěkali na nový měsíc
Doufali, že by to přišlo, takže mohli…
Psi si pískali novou melodii
Štěkali na nový měsíc
Doufali, že by to brzo přišlo, takže mohli zemřít
Zemřít, zemřít, zemřít, zemřít

Z plamenů na prach
Z milenců na přátele
Proč všechny dobré věci ke konci končí?
Z plamenů na prach
Z milenců na přátele
Proč všechny dobré věci u konce končí?
Končí u konce, končí u…
Proč všechny dobré věci u konce končí?
Končí u konce, končí u…
Proč všechny dobré věci u konce končí?

Psi štěkali na nový měsíc
Pískali si novou melodii
Doufali, že by to přišlo brzo
A slunce pochybuje, jestli by se mělo zúčastnit dne, dokud ten pocit neodejde
A obloha zahájila boj s dešťovými mraky
A déšť zapomněl, jak přinést spásu
Psi štěkali na nový měsíc
Pískali si novou melodii
Doufali, že by to brzo přišlo, takže mohli zemřít


Obrazek

_____________________________________________No promises - Shayne Ward

Hey baby, when we are together, doing things that we love.
Every time you're near I feel like I'm in heaven, feeling high.
I don't want to let go, girl.
I just need you to know girl.

I don't wanna run away, baby you're the one I need tonight.
No promises.
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms.

Here tonight

Hey baby, when we are together, doing things that we love.
Everytime you're near I feel like I'm in heaven, feeling high.
I don't want to let go, girl.
I just need you you to know girl.

I don't wanna run away, baby you're the one I need tonight.
No promises.
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms.

 I don't want to run away, I want to stay forever, thru Time and Time..

No promises.

I don't wanna run away, I don't wanna be alone.
No promises.
Baby, now I need to hold you tight, now and forever my love.

No promises.

I don't wanna run away, baby you're the one I need tonight.
No promises.
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms.

I don't wanna run away, baby you're the one I need tonight.
No promises.
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms.

Here tonight.
Žádné sliby - Shayne Ward

Hey baby, když jsem spolu děláme věci, které máme rádi.
Vždy se při tobě cítím jako v nebi, cítím se jako ve výškách.
Nechci odejít, dívko.
Potřebuji tě poznat, dívko.

Nechci utéct, baby, si jediné co dnes večer potřebuji.
Žádné sliby.
Baby, potřebuji tě teď pevně chytit, chci prostě zemřít v tvém náručí.

Tady, dnes v noci…

Hey baby, když jsem spolu děláme věci, které máme rádi.
Vždy se při tobě cítím jako v nebi, cítím se jako ve výškách.
Nechci odejít, dívko.
Potřebuji tě poznat, dívko.

Nechci utéct, baby, si jediné co dnes v noci potřebuji.
Žádné sliby.
Baby, potřebuji tě teď pevně chytit, chci prostě zemřít v tvém náručí.

Nechci utéct, chci tu navždy zůstat, skrz čas a čas.

Žádné sliby.

Nechci utéct, nechci být sám.
Žádné sliby.
Baby, potřebuji tě teď pěvně chytit, teď a navždy moje lásko.

Žádné sliby.

Nechci utéct, baby, si jediné co dnes večer potřebuji.
Žádné sliby.
Baby, potřebuji tě teď pevně chytit, chci prostě zemřít v tvém náručí.

Nechci utéct, baby, si jediné co dnes večer potřebuji.
Žádné sliby.
Baby, potřebuji tě teď pevně chytit, chci prostě zemřít v tvém náručí.

Tady, dnes v noci...

Obrazek

_____________________________________________


Who's that girl? - Hilary Duff

There were places we would go at midnight
There were secrets that nobody else would know
There's a reason but I don't know why
I don't know why
I don't know why
I thought they all belonged to me
Who's that girl?

Where's she from?
No she can't be the one
That you want
That has stolen my world
It's not real, it's not right
It's my day, it's my night
By the way
Who's that girl living my life?
Oh no, living my life

Seems like everything's the same around me
When I look again and everything has changed
I'm not dreaming so
I don't know why
I don't know why
I don't know why
She's everywhere I wanna be

Who's that girl?
Where's she from?
No she can't be the one
That you want
That has stolen my world
It's not real, it's not right
It's my day, it's my night
By the way
Who's that girl living my life?

I'm the one who made you laugh
Who made you feel
And made you sad
I'm not sorry
For what we did
For who we were
I'm not sorry
I'm not her

Who's that girl?
Where's she from?
No she can't be the one
That you want
That has stolen my world
It's not real, it's not right
It's my day, it's my night
By the way
Who's that girl living my life?
Oh no, living my life

Kdo je ta holka? - Hilary Duff

Jsou tam místa, kam bychom chtěli jít o půlnoci
Jsou tam tajemství, která by nikdo jiný neměl vědět
Tam je důvod, ale já nevím proč
Já nevím proč
Já nevím proč
Myslela jsem si, že to všechno mi patřilo

Kdo je ta holka?
Odkud je?
Ne, ona nechce být ta jedna
Kterou chceš
Která ukradla můj svět
Není to skutečnost, není to pravda
Je to můj den, je to má noc
Mimochodem
Kdo je ta holka, co žije můj život?
Oh ne, žije můj život

Zdá se, že všechno kolem mě je stejné
Když se podívám znova, všechno se změnilo
Nesním, tak nevím proč
Já nevím proč
Já nevím proč
Je všude, kde já chci být

Kdo je ta holka?
Odkud je?
Ne, ona nechce být ta jedna
Kterou chceš
Která ukradla můj svět
Není to skutečnost, není to pravda
Je to můj den, je to má noc
Mimochodem
Kdo je ta holka, co žije můj život?
Oh ne, žije můj život

Jsem ta, která tě přinutila smát se
Ta, která tě přinutila cítit
Která tě přinutila truchlit
Neomluvím se
Za to, co jsme udělali
Za to, kdo jsme byli
Neomluvím se
Nejsem ona

Kdo je ta holka?
Odkud je?
Ne, ona nechce být ta jedna
Kterou chceš
Která ukradla můj svět
Není to skutečnost, není to pravda
Je to můj den, je to má noc
Mimochodem
Kdo je ta holka, co žije můj život?
Oh ne, žije můj život


Obrazek

_____________________________________________


Jak Motýl - Ewa Farna

Nejsou vždy příjemné sny
co se zdaj
Někdy tak záhadně
v myšlenkách spěchám
pod polštář své lži schovám
když utíkám ( „za čím ?“ )

Utíkám od-někud a nevím kam
někdy tak vzdálená,
vzdálená se zdám
Do sebe schoulená jsem
jsem nevinná ( „zatím“ )

Ticho vkrádá se tmou
a já se ptám …

Ref:
Jak motýl
toužím
po růžích
Vodu v pouštích
hledám
svou sílu zkouším
tisíc přání
už mám

Denníky skrývají
věty s otázkou
Hádky i smíření
stránku za stránkou
Prý velké holky jak já,
už nepláčou

Ticho vkrádá se tmou
a já se ptám …

Ref:
Jak motýl
toužím
po růžích
Vodu v pouštích
hledám
svou sílu zkouším
tisíc přání
už mám

Ref: 2x
Toužím
po růžích
Vodu v pouštích
hledám
svou sílu zkouším
tisíc přání
už mám


Obrazek

_____________________________________________


Sbírka zvadlejch růží - Wanastowi vjeci

Netvař se tak na mě že jsi úplně zlá jsou rána kdy to nekončí
na stole zbylo trochu v láhvi vína sklenici dolejvám
neříkej mi podvacátý, že už to znáš tvý slzy slaný hnědý voči
čaroděj týhle noci, jeho vina.
Už svítá, noc končí, moc kouzel neodloučíš,
jsi bílá sny kroužíš snad k ránu nezabloudíš
mělas plamen v očích co utajený touhy zná ou jé jé
zaklínám ten zločin netvař se tak, že jsi zlá
Říkáš dítě nejsem ten co tu včera stál, slíbil ti nablejskaný mince
já nejsem princ, jsem zlodějů koní král
Už tě nikdy neuvidím, zůstanu sám oči se střetly a tak na věčný časy
z tvý lásky mi zbyla v hlavě kocovina.
A ďábel se vkrádá svý tělo neovládáš tvůj anděl co padá už nevíš co bys ráda
do tvých vlasů vplétá vůni ohně sám jé jé zbejvá spousta času já ho tisíce let znám.
Prach ze rtů spláchni lásko bude fajn, ve dne mi pláchni malá budu sám, jé jé

Ref:
Vlasy od vína kouzlo zhasíná ve sbírce zvadlejch růží
bože zastav čas ráno začíná se mi smát,
marně vzpomínáš chtělas na pár chvil vzít do nebe a dál
v růžích usínáš jsem noční duch ne král

Netvař se tak na mě, že jsi, netvař se tak na mě, že jsi úplně zlá
jsou rána kdy to nekončí na stole zbylo trochu v láhvi vína sklenici dolejvám
A ďábel se vkrádá svý tělo neovládáš do tvých vlasů vplétá vůni ohně sám ou jé A teď mi pláchneš malá budu sám jé jé jé

Ref:
Vlasy od vína kouzlo zhasíná ve sbírce zvadlejch růží
bože zastav čas ráno začíná se mi smát,
marně vzpomínáš chtělas na pár chvil vzít do nebe a dál
v růžích usínáš jsem noční duch
Vlasy od vína kouzlo umírá ve sbírce zvadlejch růží
bože zastav čas ráno začíná marně vzpomínáš
chtělas na pár chvil vzít do nebe a dál
v růžích usínáš jsem noční duch ne král, jsem noční duch ne král
jsem noční duch a netopýr ne král la la la lauObrazek

_____________________________________________


Zapadlej krám - Ewa Farna

Snad možná zítra já nebudu stejná,
už nechci být dál obyčejná.
Jsou večery delší, já dospělejší
než ostatním může se zdát.

Jsem kapkou v moři,
co hráze boří a devátou vlnou se tváří.

Proč jak zapadlej krám cítit se mám, když svítá....
Dnes už neotvírám, ve výškách si lítám.
Dál jak mění se čas, poslouchám hlas, co říká....
Nejsem protiklad, co řešíš rád.
Padne noc – chci ve výškách se líbat.

Den líně snídá, čas dál si běží,
já dnešnímu ránu nevěřím.
Že pro pár kouzel, svět neprobouzel....
A tak v dešti mám sama stát.

Proč jak zapadlej krám cítit se mám, když svítá....
Dnes už neotvírám, ve výškách si lítám.
Dál jak mění se čas, poslouchám hlas, co říká....
Nejsem protiklad, co řešíš rád.
Padne noc – chci ve výškách se líbat.

Stejný stín, stejný splín, stejný smích já v sobě mám.
Nejsi tím, kdo mámin klín v téhle době nehledá.

Už možná zítra já nebudu stejná,
snad možná zítra neobyčejná – chci se stát.

Proč jak zapadlej krám cítit se mám?
Dnes už neotvírám, neotvírám.
Dál jak mění se čas, poslouchám hlas, co říká....
Nejsem protiklad, co řešíš rád.
Padne noc chci ve výškách se líbat.
Když svítá....
Pády nespočítám, ve výškách si lítám.
Dál jak mění se čas, poslouchám hlas, co říká....
Nejsem protiklad, co řešíš rád.
Padne noc – chci ve výškách se líbat
.


_____________________________________________


Nevinná - David Kraus

Nevinná, jsi nevinná
nevinná

Sám v sobě sedím, vagóny počítám
můj vlak chce bejt zas se mnou sám
v náručí mě svírá, odmykám
na dně tvých očí, poklady pirátů
mý paže z větví akátů prorůstaj tvým tělem, nevinná

Ref:
Jsi sama tak co proti lásce zmůžeš
připadá ti snad láska zvrácená
léčíš stínem úžeh, ztracená
Neříkej, že ti láska dává málo
vítr ten mystik všechno ví
loví tvoje vlásky ve křoví

Nevinná, jsi nevinná
nevinná, květina

Sám v sobě sedím, vagóny počítám
tvůj vlak chce bejt zas se mnou sám
v náručí mě svírá, odmykám
na dně tvých očí, s poklady pirátů
mý paže z větví akátů prorůstaj tvým tělem, nevinná

Ref:
Jsi sama tak co proti lásce zmůžeš
připadá ti snad láska zvrácená
léčíš stínem úžeh, ztracená
Neříkej, že ti láska dává málo
vítr ten mystik všechno ví
loví tvoje vlásky ve křoví

Svět se chce tulit na tvým bříšku
a cpe se blíž, blíž, blíž
nabízí načinčanou mříž, mříž, spíš a zatím

V nás padaj hvězdy dolů,
ale andělé nás zvou nahoru
hvězdám není dáno zahynout
Neříkej, že nám láska dává málo
vítr ten mystik všechno ví
loví naše vlásky ve křoví

Nevinná, jsi nevinná
nevinná, květina_____________________________________________


Unfaithful - Rihanna

Story of my life
Searching for the right
But it keeps avoiding me
Sorrow in my soul
Cause it seems that wrong
Really loves my company

Hes more than a man
And this is more than love
The reason that the sky is blue
But clouds are rolling in
Because I'm gone again
And to him I just can't be true

And I know that he knows I'm unfaithful
And it kills him inside
To know that I am happy with some other guy
I can see him dying

Ref:

I don't wanna do this anymore
I don't wanna be the reason why
Everytime I walk out the door
I see him die a little more inside
I don't wanna hurt him anymore
I don't wanna take away his life
I don't wanna be...
A murderer

I feel it in the air
As I'm doing my hair
Preparing for another date
A kiss up on my cheek
He's here reluctantly
As if I'm gonna be out late
I say I won't be long
Just hanging with the girls
A lie I didn't have to tell
Because we both know
Where I'm about to go
And we know it very well

Cause I know that he knows
I'm unfaithful
And it kills him inside
To know that I am happy with some other guy

I can see him dying
Our Love, his trust
I might as well take a gun and put it to his head
Get it over with I don't wanna do this
Anymore (anymore)
Nevěrná - Rihanna

Příběh mého života
Hledání pravdy
Stále mě varuje
Bolest v mé duši
Protože se zdá
Že zlo doopravdy miluje mojí společnost

On je víc než muž.
A to je víc než láska.
Důvod že je nebe modré
Ale mraky se valí
Protože jsem šla znova
A nemůžu k němu být upřímná.

A já vím, že ví, že jsem nevěrná
A to ho uvnitř zabijí
Ví, že jsem šťastná s jiným mužem
Vidím ho umírat

Ref:
Nechci to udělat znovu
Nechci být důvodem toho
Že vždy když vycházím ze dveří
Vidím ho jak umírá uvnitř víc a víc
Nechci ho znovu ranit
Nechci mu vzít jeho život
Nechci být...
Vrah

Cítím to ve vzduchu
Když jsi češu vlasy
A připravuju se na další schůzku
Políbí mě na tvář
Je zdráhavý
Jako bych měla přijít pozdě
Řeknu mu:
Nebudu tam dlouho
Jdeme jen pokecat s holkama
Lež, kterou jsem nemusela říkat
Protože oba víme
Kam se chystám
A víme to velmi dobře

A já vím, že ví, že jsem nevěrná
A to ho uvnitř zabijí
Ví, že jsem šťastná s jiným mužem
Vidím ho umírat.

Naší lásku, jeho důvěru
Mohla bych přiložit pistoli k jeho hlavě a vystřelit
A už to skončit
Nechci to udělat
Znovu

Obrazek

_____________________________________________


Neboj - Ready Kirken

Jako světlo nad slunce jasnější,
dobře víš, že jsi nejkrásnější,
má touha už opustila stín,
je to síla, o které přemýšlím.

Jako hlas co bez přestání připomíná,
tu vůni tu cítím odjakživa,
jsem to já zbaven smyslů omámen,
máš strach, proto hledáš cestu ven,
je to sen.

Ref: 2x
Neboj nic to není,
to já jen pro pobavení,
abys nebyla smutná, když nevíš,
jak láska chutná.

Noc co očekává den,
přišel déšť na mou rozpraskanou zem,
je to sen co v skutečnost se promění,
nelze vyhrát, nelze být poražený.

Jako hlas co bez přestání připomíná,
tu vůni tu cítím odjakživa,
jsem to já zbaven smyslů omámen,
máš strach, proto hledáš cestu ven,
je to sen, je to sen…


Ref: 4x

Obrazek

_____________________________________________


Hvězda - Ready Kirken

Vyšla hvězda na kraji velkoměsta,
uprostřed noci, zatím ji nikdo nezná,
hledá cíl a hledá směr v davu anonymních těl,
dobře ví, že svůj osud naplní.

Ref: 2x
Tak zlom vaz, byla jsi jedním z nás,
máš krásný tělo a skvělej hlas,
co budeš chtít, to budeš mít,
někomu dát, někomu vzít...

Vyšla hvězda na kraji velkoměsta,
netuší, jak dlouhá bude cesta,
hledá cíl a hledá směr v davu anonymních těl,
dobře ví, že už se zpátky nevrátí.

Ref: 3x
Tak zlom vaz, byla jsi jedním z nás,
máš krásný tělo a skvělej hlas,
co budeš chtít, to budeš mít,
někomu dát, někomu vzít...

Obrazek

_____________________________________________


Listen to your heart - Roxette (nově DHT)

I know there's something in the wake of your smile.
I get a notion from the look in your eyes, yea.
You've built a love but that love falls apart.
Your little piece of heaven turns too dark.

Listen to your heart when he's calling for you.
Listen to your heart there's nothing else you can do.
I don't know where you're going.
And I don't know why.
But listen to your heart before you tell him goodbye.

Sometimes you wonder if this fight is worthwhile.
The precious moments are all lost in the tide, yea.
They're swept away and nothing is what is seems.
The feeling of belonging to your dreams.

Listen to your heart when he's calling for you.
Listen to your heart there's nothing else you can do.
I don't know where you're going.
And I don't know why.
But listen to your heart before you tell him goodbye.

And there are voices that want to be heard.
So much to mention but you can't find the words.
The scent of magic, the beauty that's been.
When love was wilder than the wind.

Listen to your heart when he's calling for you.
Listen to your heart there's nothing else you can do.
I don't know where you're going.
And I don't know why.
But listen to your heart before you tell him goodbye.

Naslouchej svému srdci - Roxette

Vím, že tu je něco, co probouzí tvůj úsměv.
Mám dojem, z výrazu ve Tvých očích, jo.
Stavěl jsi lásku, ale ta láska se zřítila.
Tvůj malý kousek nebe příliš potemněl.

Naslouchej svému srdci, když na Tebe volá.
Naslouchej svému srdci, není nic dalšího, co bys mohl dělat.
Nevím, kam jdeš.
A nevím proč.
Ale naslouchej svému srdci, dříve než mu řekneš sbohem.

Někdy Tě zajímá, jestli tenhle boj má smysl.
Vzácné chvíle, se časem všechny ztratí, jo.
Jsou smeteny pryč a nic není tím, čím se zdá.
Ten pocit, patřící do Tvých snů.

Naslouchej svému srdci, když na Tebe volá.
Naslouchej svému srdci, není nic dalšího, co bys mohl dělat.
Nevím, kam jdeš.
A nevím proč.
Ale naslouchej svému srdci, dříve než mu řekneš sbohem.

A jsou zde hlasy, které chtějí být slyšet.
Tolik je toho k připomenutí, ale nemůžeš najít slova.
Ta kouzelná vůně, tak krása, která byla.
Když láska byla divočejší, než vítr.

Naslouchej svému srdci, když na Tebe volá.
Naslouchej svému srdci, není nic dalšího, co bys mohl dělat.
Nevím, kam jdeš.
A nevím proč.
Ale naslouchej svému srdci, dříve než mu řekneš sbohem.

Obrazek

_____________________________________________


There you'll be - Faith Hill
(Pearl Harbor)


When I think back on these times
And the dreams we left behind
I'll be glad cause I was blessed to get
To have you in my life
When I look back on these days
I look and see your face
You right there for me

In my dreams I always see you soar above the sky
In my heart there'll always be a place for you
For all my life

I'll keep a part of you with me
And everywhere I am there you'll be
And everywhere I am there you'll be

Well you showed me how it feels
To feel the sky within my reach
And I always will remember all
The strength you gave to me
Your love made me make it through
Oh I owe so much to you
You right there for me

In my dreams I always see you soar above the sky
In my heart there'll always be a place for you
For all my life

I'll keep a part of you with me
And everywhere I am there you'll be

Cause I always saw in you my light, my strength
And I want to thank you now for all the ways
You right there for me, you right there for me
For always (always)

In my dreams I always see you soar above the sky
In my heart there'll always be a place for you
For all my life

I'll keep a part of you with me
And everywhere I am there you'll be
And everywhere I am there you'll be

There you'll be
Budeš tam - Faith Hill
(Pearl Harbor)


Až budu vzpomínat na ty časy
A na sny, které jsem kdysi měli
Budu ráda, protože jsem dostala požehnání
Potkat tě v mém životě
Až budu vzpomínat na ty dny
Podívám se a uvidím tvou tvář
Byl si tu skutečně pro mě.

V snech tě vždy vidím stoupat do nebe
V mém srdci budeš mít vždy své místo po celý můj život
Navždy ve mně zůstane část tebe
A všude kde budu, budeš se mnou
A všude kde budu, budeš se mnou

Poskytl si mi pocit
Pocit, že se můžu dotknout nebe
A vždy si budu pamatovat
Tu sílu, kterou si mi dal
S tvou láskou jsem to zvládla
Tolik jsem ti dlužná
Byl si tu skutečně pro mě

V snech tě vždy vidím stoupat do nebe 
V mém srdci budeš mít vždy své místo
Po celý můj život
Navždy zůstane část tebe ve mně
A všude kde budu, budeš se mnou

Protože stále jsem v tobě viděla své světlo, svoji sílu
A chci ti tedy poděkovat za všechny ty cesty
Zde ten pravý pro mě, zde ten pravý pro mě 
Navždy...

V snech tě vždy vidím stoupat do nebe
V mém srdci budeš mít vždy své místo
Po celý můj život

Navždy ve mě zůstane část tebe
A všude kde budu, budeš se mnou
A všude kde budu, budeš se mnou
Budeš tam...


Obrazek

_____________________________________________


Heavy On My Heart - Anastacia

Try to fly away but it's impossible
And every breath I take is birth to deeper sights
And for a moment I am weak
So it's hard for me to speak
Even though we're underneath the same blue sky

If I could paint a picture of this melody
It would be a violin without it's strings
And the canvas in my mind
Sings of songs I left behind
Like pretty flowers and a sunset

It's heavy on my heart
I can't make it alone
(Heavy on my heart)
I can't find my way home
(Heavy on my heart)
So come and free me
It's so heavy on my heart

I've had my share of pleasure
And I've tasted pain
I never thought that I would touch an angel's wings
There's a journey in my mind
It's getting hard for me to hide
Like the ocean at the sunrise

It's heavy on my heart
I can't make it alone
(Heavy on my heart)
I can't find my way home
(Heavy on my heart)
So come and free me
It's so heavy on my heart

Love
Can you find me in the darkness?
And love
Don't let me down

There's a journey in my eyes
It's getting hard for my to hide
And I never thought I'd touch an angel's wings

(Heavy on my heart)
Heavy, heavy on my heart
(Heavy on my heart)
I said can't find my way home
(Heavy on my heart)
So come and free me
It's so heavy on my heart

So heavy (so heavy)
So heavy (so heavy, so heavy)
Mé zatížené srdce - Anastacia

Snažím se odletět pryč, ale je to nemožné
A každý nádech je narození do hlubších výhledů
Momentálně jsem slabá
Tak je pro mě těžké mluvit
Hlavně proto, že jsme všichni pod tou modrou oblohou

Kdybych měla nakreslit tuhle melodii
Tak by to byly housle bez strun
A plátno v mojí mysli
Zpívání písní bych nechala
Mám ráda pěkné květiny a západ slunce

To je mé zatížené srdce
Nemohu to sama zvládnout
(Mé zatížené srdce)
Nemohu najít cestu domů
(Mé zatížené srdce)
Tak přijď a vysvoboď mě
Mé srdce je tak zatížené

Mám podíl na té zábavě
A ochutnala jsem bolest
Nikdy jsem si nemyslela, že bych se mohla - dotknout andělských křídel
Zde je cesta v mé mysli
Ukrýt se, to pro mě začíná být těžké
Mám ráda oceán a východ slunce

To je mé zatížené srdce
Nemohu to sama zvládnout
(Mé zatížené srdce)
Nemohu najít cestu domů
(Mé zatížené srdce)
Tak přijď a vysvoboď mě
Mé srdce je tak zatížené

Lásko
Můžeš mě najít v temnotě?
A lásko
Nezraď mě

Zde je cesta v mých očích
Ukrýt se, to pro mě začíná být těžké
A nikdy jsem si nemyslela, že se dotknu andělských křídel

(Mé zatížené srdce)
Zatížené, mé zatížené srdce
(Mé zatížené srdce)
Jak říkám, nemůžu najít cestu domů
Nemůžu najít cestu domů
Tak přijď a vysvoboď mě
Mé srdce je tak zatížené

Taková bolest (taková bolest)
Taková bolest (taková bolest, taková bolest)


Obrazek